Hoppa till innehåll
Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på Gratis-Parkering.se tar våra kunders och användares integritet på allvar. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder och skyddar dem, samt dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

  1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du registrerar dig som kund hos oss, använder våra tjänster, eller på annat sätt kommunicerar med oss. De personuppgifter som vi kan samla in inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och andra uppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster.

  1. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att uppfylla våra rättsliga åtaganden, för att hantera kundrelationer och för att kommunicera med dig. Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmeddelanden om våra tjänster, men endast om du har samtyckt till detta.

  1. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller radering. Vi begränsar också åtkomsten till dina personuppgifter till endast de medarbetare som behöver dem för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

  1. Delning av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster, för att uppfylla våra rättsliga åtaganden, eller när du har samtyckt till det. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas, att begränsa vår behandling av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

  1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar i policyn genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats eller genom andra lämpliga kanaler.